Cổng trục đẩy tay 500kg

Cổng trục đẩy tay tải trọng 500kg

Khẩu độ: 2.9m

Chiều cao: 3m

Chân cổng xoay 360 độ

Có thể sử dụng pa lăng + con chạy kéo tay, pa lăng điện, tời điện, …

0985 828 669